Verba Legis Olsztyn

Sprzedaż ruchomości - Syndyk Iwony Przybyszewskiej

Syndyk Iwony Przybyszewskiej w Olsztynie sprzeda z wolnej ręki ruchomości, tj. farby i narzędzia budowlane do wykończenia wnętrz – za cenę nie mniejszą niż 20% wartości oszacowania dla farb i nie niższą niż 80% oszacowania dla pozostałych ruchomości.

I.

Spis inwentarza wraz z wartościami oszacowania dot. ruchomości dostępny jest pod TYM ODNOŚNIKIEM.

II. Ruchomości znajdują się w Olsztynie i możliwy jest wyłącznie odbiór własny.

III. Szczegółowe informacje można uzyskać na e-mail syndyk(at)verba-legis.eu*.

IV. Oferty nabycia ruchomości z proponowaną ceną zakupu należy składać e-mailem na syndyk(at)verba-legis.eu* lub pisemnie na adres 10-502 Olsztyn, ul. Kościuszki 10 lok. 2 (adres wyłącznie korespondencyjny).

V. Jedynym kryterium wyboru oferty jest najwyższa cena. Podane w operacie ceny są cenami brutto.

VI. Ruchomości można oglądać po wcześniejszym umówieniu na terenie Olsztyna.

VII. Warunkiem zawarcia umowy z nabywcą jest uprzednia zapłata całej ceny sprzedaży.

*W adresach e-mail zamiast (at) wstawić @.