Verba Legis Olsztyn

Wyposażenie i magazyn warsztatu

Syndyk Masy Upadłości Karola Górczyńskiego – przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa w Olsztynie w upadłości sprzeda z wolnej ręki dwa zbiory ruchomości:

  1. wyposażenie warsztatu samochodowego za cenę brutto 157 800 złotych,
  2. stany magazynowe za cenę brutto 398 775 złotych.

Warunki sprzedaży:

I. Syndyk nie prowadzi sprzedaży pojedynczych ruchomości. Oferty powinny dotyczyć jednego lub dwóch zbiorów.

II. Oferty nabycia ruchomości z proponowaną ceną zakupu należy składać e-mailem na syndyk(at)verba-legis.eu* lub pisemnie na adres 10-514 Olsztyn, Plac Pułaskiego 3 lok. 2.

III. Jedynym kryterium wyboru oferty jest najwyższa cena. Podane ceny są cenami brutto i zawierają VAT.

IV. Ruchomości można oglądać po wcześniejszym umówieniu na terenie Olsztyna.

V. Warunkiem zawarcia umowy z nabywcą jest uprzednia zapłata całej ceny sprzedaży.

VI. Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (brak rękojmi i gwarancji).
 

OPERAT SZACUNKOWY

WYKAZ WYPOSAŻENIA WARSZTATU

WYKAZ STANÓW MAGAZYNOWYCH

Zgodnie z art. 313 prawo upadłościowe i naprawcze sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania, w tym i zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości. Sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśniecie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej. Podstawą wykreślenia hipotek jest umowa sprzedaży nieruchomości.

*W adresach e-mail zamiast ”(at)” wstawić ”@”.